јануар 29, 2014 | Kategorija:Vesti

Pravne nedoumice u vezi zatvaranja terase

 

Često je pitanje:

Na koji način da zatvorim terasu, a da me inspekcija ne kazni, ako me pakosni komšija prijavi?

Srbija i Hrvatska su imale slične zakone nasleđene iz doba SFRJ, a kako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, a nama to tek predstoji, to će Srbija, prateći instrukcije iz Brisela, donositi zakone koji sada važe u Hrvatskoj, pa i po pitanju zakonske regulative zatvaranja balkona i terasa. Pogledajmo zato www.pravnicentar.com/?p=1, gde jasno piše citat Ministarstva graditeljstva Hrvatske:

Lođa, odnosno balkon, koji je zatvoren, a da je pri tom zadržao funkciju balkona, ne ozakonjuje se. Legalizacija NIJE potrebna, ako prostoru niste promenili namenu, pa se time ne menja ni njihova komunalna vrednost.

providna-balkonska-harmo-vrata-6

Zatvorena terasa providnim balkanskim harmo vratima

Zatvorene terase

Dakle, ako ugradite na Vašoj terasi naša PROVIDNA BALKONSKA HARMO VRATA, imate mogućnost da koristite otvorenu ili zatvorenu terasu što zavisi od Vaših potreba. Balkonski prostor ostaje balkonski, ne menjate mu namenu, pa ne možete doći pod udar zakona, kada naša zemlja postane zaista pravno uređena država. Sada u Hrvatskoj, svi koji su zatvorili lođe prozorima, doplaćuju  razliku komunalnih taksi između stambenog i balkonskog prostora.